Światowe zasoby złota

Ponieważ interesujecie się kruszcami, pewnie wielu z Was zadaje sobie pytania: Ile jest złota na świecie? Ile jest ono warte? Ile jeszcze złota pozostało do wydobycia?

Samorodek

Postaram się w poniższym wpisie chociaż trochę zaspokoić waszą ciekawość.

Wyobraźcie sobie blok o wymiarach 21 m x 21 m x 21 m – czyli sześcian. Tyle właśnie zajmuje całe wydobyte i niewydobyte (ale odkryte) dotychczas złoto na Ziemi. Niedużo prawda?

Według szacunków całe dotychczas zgromadzone złoto do 2014 roku w skali globalnej wynosiło 177 tysięcy ton, czyli przeliczając po średnich cenach z 2014 roku miało ono wartość ok 8 bilionów dolarów.

Czy to dużo? Porównując wartość światowego złota do wartości wszystkich wyemitowanych papierowych aktywów typu akcje, obligacje jest ona kilkudziesięciokrotnie niższa.

Światowe zasoby złota

 

Prawie połowę – 48,5% światowych zasobów złota stanowi złota biżuteria (86 tys. ton), banki centralne dysponują 17% (30,5 tys. ton) światowych zasobów złota, w rękach prywatnych inwestorów spoczywa 20% zasobów czyli ok 35,5 tys. ton. Przemysł skonsumował 21600 ton złota (12,2% zasobów).

Ile złota pozostało do wydobycia?

Niewiele – bo 54 tys. ton. To są oczywiście szacunki na podstawie badań geologicznych. Od ponad 10 lat widać, że branża wydobywcza ma coraz większe problemy z pozyskiwaniem nowych złóż. Złoża są coraz trudniejsze w eksploatacji, znajdują się coraz głębiej. Jeszcze nigdy w historii nie odkryto tak mało nowych złóż złota.

To wszystko w przyszłości przełoży się na podaż złota i jego cenę w konsekwencji.

Oczywiście jest jeszcze pewna ilość złóż jeszcze nieodkrytych. Jednak należy pamiętać o ogromnej dysproporcji wartości światowych aktywów do wartości jednego i prawdziwego pieniądza, jakim jest złoto.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *