W Izraelu znaleziono złoty skarb

Izraelscy nurkowie odkryli skarb. Ponad 2000 złotych monet sprzed 1000 lat znaleźli w Parku Narodowym Cezarei.

skarb

Około dwa tysiące złotych dinarów o różnych rozmiarach i wadze znaleziono na dnie jednej z zatok na terenie Parku Narodowego Cezarei. Większość monet wybita została w Egipcie i Afryce Północnej w IX i X wieku.

Nie oszacowano jeszcze potencjalnej wartości znaleziska.

W Izraelu – podobnie jak w Polsce wszelkie skarby, odkrycia archeologiczne odkryte na terytorium państwa są własnością Skarbu Państwa.

Według polskiego prawa na podstawie 35. Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: „przedmioty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi, przypadkowo znalezionymi albo pozyskanymi w wyniku badań archeologicznych, stanowią własność Skarbu Państwa”.

Za uchylanie się od przepisów grozi odpowiedzialność karna w postaci aresztu, grzywny (do wysokości dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel społeczny związany z opieką nad zabytkami) lub ograniczenia wolności. Sąd może także orzec „przepadek narzędzi i przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia wykroczenia, chociażby nie stanowiły własności sprawcy”.

Czyli jeśli chodzisz z wykrywaczem metalu, znajdziesz jakieś monety i tego nie zgłosisz możesz stracić oprócz monet także wykrywacz.

Jak postąpić w sytuacji odkrycia skarbu (nawet na własnej posesji)?

Zgodnie z polskimi przepisami należy natychmiast zawiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków lub władze lokalne o odkryciu oraz zabezpieczyć przy użyciu dostępnych środków przedmiot oraz miejsce znalezienia.

Nie dość, że rząd wykorzystuje nas jako maszynki do płacenia podatków i danin to nawet jak znajdziesz skarb na swojej działce musisz go oddać!

Powiem tak: Każdy ma swój rozum, którym trzeba się posłużyć w takiej sytuacji …

Jak zwykle najlepiej mają mieszkańcy USA. W Stanach Zjednoczonych skarb staje się własnością odkrywcy i należy od niego odprowadzić podatek do amerykańskiego fiskusa na zasadach ogólnych jak od zwykłego dochodu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *