oZłocie.pl

Złoto, Biżuteria, Biznes, Finanse

Ciekawostki Finanse Złoto

Polskie rezerwy złota – jak wyglądają?

Zakup złota to nie tylko bezpieczna forma inwestycji długoterminowych. Cenny kruszec może stanowić także rezerwę finansową, oczywiście obok innych aktywów. W XIX wieku ilość pieniądza na rynku musiała odpowiadać posiadanym zasobom złota. W miarę rozwoju nowych instrumentów finansowych, wymóg ten został zniesiony.

Rezerwa finansowa Narodowego Banku Polskiego

NBP, podobnie jak inne banki centralne, swoje rezerwy finansowe lokował w walutach i obligacjach emitowanych przez inne państwa. Rezerwy złota wynosiły 103 tony i na niezmienionym poziomie pozostawały od 1998 roku.

Kryzys walutowy, który dotknął gospodarkę światową w 2008 r., uwidocznił jednak słabość takiej struktury rezerw i wiele państw musiało borykać się z załamaniem rynku gospodarczego. Spowodowało to nie tylko spadek wartości papierów wartościowych na rynku, ale także spadek produkcji, wzrost bezrobocia i inflacji.

Efektem tego był powrót wielu banków centralnych do złota, którego rezerwy pozytywnie wpływały na stabilność rynku krajowego.
Na podobną politykę zdecydował się także NBP, który w dwóch transzach zakupił łącznie 125 ton złota. Obecnie polskie rezerwy złota wynoszą dokładnie 228,6 ton. I trzeba przyznać, że była to dobra decyzja. W związku ze wzrostem cen złota, NBP na ostatnich transakcjach zarobił już 700 mln zł.

Co daje rezerwa złota?

Złoto jest zasobem fizycznym, a nie wirtualną wartością na rynkach finansowych, dlatego pozytywnie wpływa na stabilizację gospodarki krajowej. Powoduje także wzrost zaufania inwestorów wewnętrznych i zagranicznych.

Największy w historii Polski zakup złota pozwolił także poprawić naszemu państwu pozycję w rankingach międzynarodowych. Z 34 miejsca Polska awansowała na 22 miejsce wśród państw posiadających największe rezerwy złota na świecie i z 15 na 11 wśród państw Europy.

Oczywiście największe zasoby posiadają Stany Zjednoczone, które posiadają ponad 8 tys. ton złota. Daleko w tyle są kolejne państwa zajmujące 2 i 3 miejsce – Niemcy (3370 ton) i Włochy (2450 ton).

Czy polskie złoto jest bezpieczne?

Jeszcze w okresie kampanii wrześniowej udało się ocalić część złota i wywieźć na zachód. Ostatecznie trafiło do Anglii i zostało zdeponowane w Banku Angielskim w Londynie. To właśnie to złoto pozwoliło na finansowanie uzbrojenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Od tego czasu polskie złoto nadal pozostaje w banku londyńskim. NBP nie jest odosobniony w swojej polityce, w banku londyńskim przechowuje swoje rezerwy ponad 60 banków centralnych innych państw.

Przechowywane jest w formie sztab London Good Delivery spełniających międzynarodowe standardy czystości. Każda sztaba:

• waży 12,5 kg,
• posiada unikalny nr seryjny,
• indywidualnie przypisana jest do rachunku NBP.

Dzięki temu bezpieczeństwo polskiego złota oceniane jest przez inwestorów bardzo wysoko. NBP, podobnie jak inne banki centralne, podjął decyzję o alokacji polskich rezerw złota. Około 100 ton ma być przeniesione do skarbca NBP. Transport zostanie dokonany w kilku transzach, co zagwarantuje bezpieczeństwo całej operacji.